Download NU mijn gratis Quickscan: Ontdekken waar ik goed in ben.

Gratis STAP Ontwikkeladviestraject beschikbaar per 1 april!

 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt per 1 april een subsidie ter beschikking om werkenden ontwikkeladvies te geven. Deze subsidieregeling heet STAP ontwikkeladvies en staat voor STimulans Arbeidsmarkt Positie. Met deze subsidieregeling wil de overheid mensen helpen die zich willen ontwikkelen om hun positie op de Nederlandse arbeidsmarkt te verbeteren

Voor wie is STAP ontwikkeladvies?

Is je hoogst genoten opleiding MBO niveau 2, dan kan je vanaf begin april gratis loopbaanadvies krijgen van een loopbaanadviseur. Ja kunt dus alleen deelnemen als je geen opleiding hebt of basisonderwijs, vmbo, mbo 1/mbo entree of mbo 2 hebt afgerond.

 

Als loopbaancoach kan ik jou helpen, als je;

 • wel eens twijfelt of je huidige baan nog wel bij je past
 • wilt weten waar je mogelijkheden en kansen liggen in de toekomst
 • wilt weten of/welke studie of opleiding bij jou past, nodig is
 • Met plezier wilt (blijven) werken tot aan je pensionering

 

Na afloop van het ontwikkeladvies heb je helder waar jouw mogelijkheden voor werk liggen en hoe je daar verder richting aan kan geven. Je sluit het traject af met een concreet ontwikkelplan en met energie om stappen te zetten!

Het ontwikkeladvies ter waarde van € 700,– is een persoonlijk adviestraject dat bestaat uit minimaal 4 uur loopbaanbegeleiding inclusief een arbeidsmarktscan. Het geeft inzicht in jouw toekomstperspectief, competenties en scholingsmogelijkheden. De aanvraag van de subsidie en de betaling loopt geheel via mij als loopbaanprofessional. 

De overheid geeft subsidie voor maximaal 15.000 ontwikkeladviezen. De ervaring leert dat het maximum snel bereikt is; vorig jaar waren alle aanvragen binnen één dag vergeven. Geef je nu dus snel op!

 

Voorwaarden STAP ontwikkeladvies:

 • Je bent tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd

 • je hebt een band tot de arbeidsmarkt (je bent werknemer, ZZP’er, ondernemer, flexwerker of werkzoekende). 

 • Je hebt geen onderwijs gevolgd OF

 • Je hebt basisonderwijs, vmbo, mbo 1/mbo entree of mbo 2 afgerond.

 • Als jij in één van deze doelgroepen valt, kan je dus gratis loopbaanadvies krijgen in de vorm van STAP ontwikkeladvies

 

Heb je een diploma op het niveau van mbo-3, mbo-4, havo, vwo, hbo, universiteit dan kan je dus géén gebruik maken van deze subsidie regeling.

 

Wat houdt STAP ontwikkeladvies in:

 • Intakegesprek 
 • 2 of 3 diepgaande coachgesprekken (Deze vinden plaats via (Zoom of Whatsapp videobellen).
 • Arbeidsmarktscan via EELLOO
 • We sluiten af met jouw persoonlijke ontwikkelplan
 • Jouw investering in jezelf: €0,= inclusief BTW. 

Twee van mijn klanten vertellen hoe ze een eerder gevolgd ontwikkeladvies via mij hebben ervaren:

"De authenticiteit en professionaliteit van Dinorda hebben mij een stap verder geholpen in mijn carrière en dromen voor de toekomst!" S. van Meerveld

 

"Voordat ik met Diñorda startte, had ik allemaal verschillende puzzelstukjes met betrekking tot mijn loopbaan. Een gebrek aan overzicht in mijn hoofd, zorgde ervoor dat ik stagneerde en dit bracht uiteraard heel veel verwarring en frustratie met zich mee. Met Diñorda's begeleiding heb ik in een paar weken in kaart kunnen brengen wat ik wil gaan doen en welke stappen ik daarvoor moet nemen! Deze helderheid was exact wat ik op dit moment nodig had in mij leven!" J. Held

Hoe meld ik mij aan: 

Kun je ondersteuning in je loopbaan gebruiken en wil je in aanmerking komen voor STAP ontwikkeladvies. Meld je dan zo snel mogelijk aan via onderstaand contactformulier. Het ligt in de lijn der verwachting dat de subsidiepot zeer snel op zal raken, wees er dus snel bij!