Kort loopbaantraject

€ 450,00

Door Covid-19 is er veel veranderd op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Het  Ontwikkeladvies stelt je in staat om met een frisse blik naar je toekomstige mogelijkheden te kijken. Het helpt je om inzicht te krijgen in jouw drijfveren, talenten en kwaliteiten, ontwikkelpunten, interesses, vervolgrichtingen qua functies en beroepen en het combineren van werk en privé.

 

Bovendien krijg je meer inzicht in je huidige arbeidsmarktkansen. Voor jouw eigen loopbaan is het belangrijk dat je nadenkt over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Wat zijn mijn kansen, waar zijn de vacatures, is zelfstandig ondernemerschap een optie voor mij en hoe kan ik mij op deze veranderingen voorbereiden?

 

Als loopbaancoach kan ik jou hierbij helpen!

 

Na afloop van het ontwikkeladvies heb je helder waar jouw mogelijkheden voor werk liggen en hoe je daar verder richting aan kan geven. Je sluit het traject af met een concreet ontwikkelplan en met energie om stappen te zetten!

De ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma NL Leert Door. De vorige subsidiepot die als onderdeel van NL Leert Door per 1 augustus beschikbaar werd gesteld, was na een maand volledig aangevraagd. Het ligt in de lijn der verwachting dat de subsidiepot die per 1 december beschikbaar wordt gesteld, nog sneller op zal raken. 

Is een ontwikkeladvies iets voor mij:

 • Je hebt een (andere) baan nodig en wilt weten wat je mogelijkheden zijn
 • Je hebt niet per se een andere baan nodig, maar twijfelt of je huidige baan nog wel bij je past
 • Je wilt weten waar je mogelijkheden en kansen liggen voor in de toekomst
 • Je bent tevreden met je werk, maar hebt het gevoel dat je jouw talenten te weinig gebruikt en dat er meer in zit
 • Heb je een ander loopbaanvraagstuk? Ook dan ben je van harte welkom!

Voorwaarden ontwikkeladvies:

 • Je bent tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd
 • je hebt een relatie tot de arbeidsmarkt (je bent werknemer, ZZP’er, ondernemer, flexwerker of werkzoekende). Als jij in één van deze doelgroepen valt, kan je dus gratis loopbaanadvies krijgen in de vorm van een ontwikkeladvies.

Wat houdt een ontwikkeladvies in:

 • Intakegesprek 
 • 2 of 3 diepgaande coachgesprekken (Totaal 4 uur) (Deze coachgesprekken vinden plaats via (Zoom of Whatsapp videobellen).
 • Arbeidsmarktscan via een extern online tool
 • We sluiten af met jouw persoonlijke ontwikkelplan
 • Jouw investering in jezelf: €0,= inclusief BTW. 

Hoe meld ik mij aan: 

Kun je ondersteuning in je loopbaan gebruiken en wil je in aanmerking komen voor de subsidiemogelijkheid per 1 december? Meld je dan nu alvast aan via onderstaand contactformulier onder vermelding van Het Ontwikkeladvies per 1 december. Het ligt in de lijn der verwachting dat de subsidiepot zeer snel op zal raken!